ЗАКОНОТВОРЧIСТЬ

Моніторинг поточної нормативно-правової бази станом на червень 2018 р.

Проектом ПРООН проведено моніторинг  поточної нормативно-правової бази щодо змін в сфері використання біоенергетичних технологій в Україні шляхом збору даних і аналізу правового регулювання використання біомаси для тепло- і гарячого водопостачання в муніципальному секторі України. З моніторингом можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ.
18.06.2018
Read more

Методичні рекомендації щодо проведення економічної та фінансової оцінки муніципальних проектів виробництва теплової енергії з біомаси для залучення бюджетної підтримки

В рамках проекту ПРООН розроблені Методичні рекомендації, які  пропонуються для застосування під час проведення економічної і фінансової оцінки муніципальних проектів з використання біомаси для тепло- та гарячого водопостачання, які можуть претендувати на отримання бюджетної підтримки з місцевих бюджетів. Невідємною частиною Методичних рекомендацій є Додаток, відповідно до якого проводиться оцінка муніципальних проектів. Передпроектні розрахунки можуть робитися для визначення ефективності переходу котелень на біомасу.
28.04.2018
Read more

Проект закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо сприяння впровадженню біоенергетичних технологій»

В рамках проекту ПРООН «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» розроблений проект закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо сприяння впровадженню біоенергетичних технологій», з яким можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ.
14.04.2018
Read more

Проект закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання використання біомаси»

В рамках проекту ПРООН «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» розроблений проект закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання використання біомаси», з яким можна ознайомитись за ПОСИЛАННЯМ.
13.04.2018
Read more

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з оптимізації державного управління та державного регулювання у сфері біоенергетики»

З метою формування рекомендацій щодо оптимізації системи державного регулювання та управління у сфері відновлюваної енергетики щодо створення сприятливих умов для її розвитку в Україні розроблений проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з оптимізації державного управління та державного регулювання у сфері біоенергетики»  
18.01.2018
Read more

Проекти нормативно-правових актів щодо використання порубкових решток в енергетичних цілях

        З метою ефективного використання енергетичних ресурсів, збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, захисту навколишнього природного середовища та зниження рівня пожежної небезпеки в лісах в рамках проекту ПРООН «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» розроблені: наступні проекти нормативно-правових актів для сприяння використання порубкових решток в енергетичних цілях: - проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабіне...
24.11.2017
Read more

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів"

  В рамках проекту ПРООН «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до  переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".
14.08.2017
Read more

The draft order "On approval of Methodology of economic and financial evaluation of municipal projects for the use of biomass for budgetary support"

In the framework of the UNDP/GEF project "Development and commercialization of bioenergy technologies in the municipal sector in Ukraine" developed the draft order "On approval of Methodology of economic and financial evaluation of municipal projects for the use of biomass for budget support".
12.10.2016
Read more

The draft law of Ukraine "On amendments to the Law of Ukraine "On energy saving"

In the framework of the UNDP/GEF project "Development and commercialization of bioenergy technologies in the municipal sector in Ukraine", draft Law of Ukraine "On amendments to the Law of Ukraine "On energy saving".
26.02.2016
Read more

The draft law of Ukraine "On amendments to the Law of Ukraine "On priority of social development of rural areas and agriculture in the national economy"

In the framework of the UNDP/GEF project "Development and commercialization of bioenergy technologies in the municipal sector in Ukraine", draft Law of Ukraine "On amendments to the Law of Ukraine "On priority of social development of rural areas and agriculture in the national economy".
26.02.2016
Read more