PROJECT REPORTS

СПИСОК ВИДАНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ТА ФАХОВИХ ВИДАННЯХ 26.01.2018

Посібники

1. Методичні рекомендації для муніципалітетів. Залучення банківського фінансування для виконання проектів з енергоефективності та відновлювальних джерел енергії. Практичний посібник / А.Кузнецов, О.Самойлова. – К. : ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні", 2017. – 28 с.

http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/21/16/2116b8de-21d4-4e9c-8a00-316700fed662/mpifin.pdf

2. Викоритсання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України (для представників агропромислового комплексу). Практичний посібник / Г.Гелетуха, С.Драгнєв, П.Кучерук, Ю.Матвєєв. – К. : ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні", 2017. – 70 с.

http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/f5/9c/f59c3f7f-8eca-4b6d-94cd-ffda1150f3ae/biofin.pdf

3. В.Антоненко, В.Зубенко, Є.Олійник, С.Радченко. – К. : ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні", 2017. – 62 с.

http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/ee/f5/eef5a439-70ab-4d49-85e2-fad0741edc96/jkhfin.pdf

4. Використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України (для представників державних установ та громадських організацій, що працюють у сфері екології). Практичний посібник / Г.Гелетуха, Ю.Матвєєв, Є.Олійник, Д.Куций. – К. : ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні", 2017. – 54 с.

http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/e6/69/e669746e-8cc6-41e8-b3ee-96eccddb12f2/ecofin.pdf

5. Навчально-методичний  посібник  для  проведення тренінгу-семінару  з  використання біомаси в якості палива у  муніципальному  секторі  України  (для  представників агропромислового  комплексу)/ Г.Гелетуха, С.Драгнєв, П.Кучерук, Ю.Матвєєв. – К. : ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні", 2017. – 47 с.

http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/af/5d/af5d3b77-9e35-4b70-83b1-cfb57281ead4/bio_posobiea5.pdf

6. Навчально-методичний  посібник  по  проведенню тренінгу-семінару  з  використання  біомаси  в  якості  палива  в муніципальному  секторі  України  (для  представників  державних та  комунальних  установ)/ В.Антоненко, В.Зубенко, Є.Олійник, С.Радченко. – К. : ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні", 2017. – 59 с.

http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/2b/1b/2b1b3118-648b-49fc-ab82-9f9f5c517980/jkh_posobiea5-1.pdf

7. Навчально-методичний  посібник  по  проведенню тренінгу-семінару  з  використання  біомаси  як  палива  в муніципальному  секторі  України  (для  представників  державних установ та громадських організацій, що працюють у сфері екології)/ Г.Гелетуха, Ю.Матвєєв, Є.Олійник, Д.Куций. – К. : ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні", 2017. – 49 с.

http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/26/f8/26f8cbc4-8292-4273-aea3-c32b8482a210/eko_posobiea5.pdf

8. Ігнатенко О. П. Використання біомаси у муніципальному секторі. Практичний посібник / О.П.Ігнатенко. – К. : ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні", 2016. – 168 с

http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/7c/72/7c720963-ef77-4916-a5ce-b48980037def/praktichnii_posibnik_vikoristannia_biomasi__u_munitsipalnomu_sektori.pdf  

9. Пиріков О. В. Практичний посібник з поетапного підходу до висадки енергетичних рослин / О.В.Пиріков . – К. : ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні", 2016. – 99 с.

http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/71/2c/712c18e5-150f-41c3-acdf-5adcf671ccb0/kniga_pervaia_polnaia_verba.pdf

10. Проведення комплексного дослідження ринку котлів, що працюють на біомасі в Україні / Г.Гелетуха, Є.Олійник, В. Антоненко, С.Чаплигін, В.Зубенко, С.Радченко. – К. : ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні", 2016. – 212 с.

http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/8f/44/8f4410b1-3d69-4a3e-8326-d4f73d196d79/a_comprehensive_study_of_the_market_of_boilers_of_biomass_in_ukraine.pdf  

11. Комплексний аналіз українського ринку пелет з біомаси / Г.Гелетуха, В.Крамар, О.Епік, Т.Антощук, В.Тітков. – К. : ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні", 2016. – 334 с.

http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/4a/02/4a0236b5-a30b-4167-8c3b-7fd4bcae8926/kompleksnii_analiz_ukrayinskogo_rinku_pelet_z_biomasi.pdf 

12. Коломийченко М.В. Дорожня карта з розвитку твердого біопалива України / М.В.Коломийченко. – К. : ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні", 2016. – 74 с.

http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/b4/bd/b4bda440-5ab8-4c64-943a-a094da7a757f/dorozhnia_karta_z_rozvitku_rinku_tverdogo_biopaliva_ukrayini.pdf

13. Данчук І.Г. Документування найкращих практик застосування біоенергетичних технологій в муніципальному секторі в УкраїніДанчук 157 с.

http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/2a/3d/2a3da499-5057-4a5f-8e5b-565a52daf34c/dokumentuvannia_naikrashchikh_praktik_zast_bioenerget_tekhnologii.pdf

Статті

14. Ігнатенко О. П. Методологія фінансово-економічної оцінки муніципальних проектів з використання біомаси за бюджетної підтримки. О. П. Ігнатенко // Економіка природокористування і охорони довкілля: [зб. наук. пр.] / Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. (входить у міжнародну наукометричну базу RePEc). (в друці).

15. Ігнатенко О. П. Залучення альтернативних територій для використання біомаси О. П. Ігнатенко // Журнал «Екологічний вісник». – Київ : Всеукраїнська Екологічна Ліга. – 2017. – № 4. – С. 11-12.

16. Чабан М.Г. Перспективи використання біоенергетичних технологій М. Г. Чабан // Журнал «Екологічний вісник». – Київ : Всеукраїнська Екологічна Ліга. – 2017. – № 4. – С. 13.

17. Ігнатенко О. П. Адаптація вимог директив ЄС в законодавстві України щодо розвитку біоенергетичних технологій / О. П. Ігнатенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – № 3. – С. 62-69.

http://instzak.rada.gov.ua/instzak/doccatalog/document?id=94829

18. Ігнатенко О. П. Біоенергетичний потенціал України та регіональні особливості / О. П. Ігнатенко // Журнал «Екологічний вісник». – Київ : Всеукраїнська Екологічна Ліга. – 2017. – № 3. – С. 28-29.

http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichnyi-visnyk

19. Ігнатенко О. П. Удосконалення правого регулювання сфери біоенергетики України / О. П. Ігнатенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – № 2. – С. 149–154.

http://instzak.rada.gov.ua/instzak/doccatalog/document?id=94381

20. Ігнатенко О. П. Законодавчі перспективи розвитку біоенергетичних технологій в Україні О. П. Ігнатенко // Журнал «Екологія підприємства». – Київ : Медіа-ПРО. – 2017. – № 6. – С. 30-39.

http://ecolog-ua.com/content/zmist-no6-2017

21. Ігнатенко О. П. Регіональні перспективи розвитку біоенергетичних технологій в Україні О. П. Ігнатенко // Журнал «Екологія підприємства». – Київ : Медіа-ПРО. – 2017. – № 4-5. – С. 76-78/48-53.

http://ecolog-ua.com/content/zmist-no5-2017

http://ecolog-ua.com/content/zmist-no4-2017

22. Ігнатенко О. П. Удосконалення фінансово-економічних механізмів використання біоенергетичних технологій у муніципальних цілях. О. П. Ігнатенко // Економіка природокористування і охорони довкілля: [зб. наук. пр.] / Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. – С. 179–185. (входить у міжнародну наукометричну базу RePEc).

 

Тези доповідей апробаційного характеру

23. Ігнатенко О. П. Вимоги фінансового законодавства на розвиток сфери біоенергетики України / О. П. Ігнатенко // Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект : матеріали круглого столу (м. Дніпропетровськ, 2 червня 2017  р.) / за заг. ред. С.О. Шевченка. – Дніпропетровськ: ДРІДУ, 2017. – С. 7881. – Рeжим дoступу: http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu/2017_06_02.pdf. Назва з екрана.

24. Ігнатенко О. П. Директиви ЄС з розвитку сфери біоенергетики та їх реалізація у регіональній політиці Дніпропетровської області / О. П. Ігнатенко // Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва Українии: збірник тез регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 18 травня 2017  р.). – Дніпропетровськ: ДРІДУ, 2017. – Рeжим дoступу: http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu/Conference_18_05_2017.pdf. Назва з екрана.

25. Ігнатенко О. П. Пріоритети нової Концепції в сфері теплопостачання / О. П. Ігнатенко // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 травня 2017 р.) : у 5 ч. // за заг. ред. В. С. Куйбіди, А. П. Савкова, С. В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. Ч. 5. – С. 30–33.

26. Ігнатенко О. П. Тарифне регулювання розвитку сфери біоенергетики / О П. Ігнатенко // Становлення публічного адміністрування в Україні : матеріали Всеукр. міжвуз. конф. (м. Дніпропетровськ, 21 квітня 2017 р.). – Дніпропетровськ: ДРІДУ, 2017. – С. 174176. – Рeжим дoступу дo журнaлу : http://www.dbuapa.dp.ua/konf/konf_dridu/2017_04_21_fsdu_stud.pdf.

27. Ігнатенко О. П. Нормативно-правове регулювання розвитку біоенергетичних технологій у житлово-комунальному господарстві / О П. Ігнатенко // Становлення публічного адміністрування в Україні : матеріали Всеукр. міжвуз. конф. (м. Дніпропетровськ, 22 квітня 2016 р.). – Дніпропетровськ: ДРІДУ, 2016. – С. 108110. – Рeжим дoступу дo журнaлу : http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2016_04_22_fsdu_mater.pdf.

28. Ігнатенко О. П. Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій в муніципальному секторі України / О. П. Ігнатенко // Перспективи відновлення сходу України на засадах збалансованого розвитку : матеріали конф. (м. Слов'янськ, 24-25 вересня 2015 р.). – Слов'янськ : ВЕЛ, 2015. – С. 4951.

Related articles: