PROJECT REPORTS

Стан встановлення регіональних цілей з розвитку біоенергетичних технологій в пілотних регіонах проекту 24.01.2018

Область

Стан

 1.  

     Волинська

  В роботі

 2.

     Дніпропетровська

  Виконано.

В результаті спільної роботи з департаментами Дніпропетровської обласної державної адміністрації напрацювання проекту регіональної програми щодо використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Дніпропетровській області увійшли до Стратегії енергозбереження, енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії Дніпропетровської області на 2018 – 2035 роки, яку 01.12.2017 № 275-11/VIІ прийняла Дніпропетровська обласна рада.

http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/xi-sesiya/%E2%84%96-275-11vi%D1%96-01-12-2017/ 

Головною метою Стратегії є гарантування енергетичної безпеки області за рахунок підвищення рівня енергоефективності та втілення заходів (проектів) раціонального використання ПЕР у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві та промислово-господарському секторі, збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії та екологічно чистих видів палива та в енергетичному балансі області, а також скорочення викидів забруднюючих речовин, у тому числі парникових газів.

В   цій   Стратегії   передбачено   розвиток   біомаси,   вирощування енергетичних рослин, модернізація об'єктів ЖКГ тощо.

Зокрема встановлені такі регіональні цілі:

- збільшення частки відновлюваних джерел енергії у виробництві теплової енергії з 17% у 2017 році до 40% у 2035 році,

- збільшення потужності введених в експлуатацію комерційних об’єктів альтернативної енергетики, що виробляють теплову енергію з 51 од. у 2017 році до 1200 од. у 2035 році,

- зниження викидів парникових газів - 35% (% до 1990 року) у 2035 році.

3.

    Житомирська

В роботі

4.

    Закарпатська

Виконано.

27 липня 2017 р. Закарпатською обласною радою прийняті  зміни до Плану заходів на 2017 рік з виконання Програми енергоефективності та енергозбереження Закарпатської області на 2016-2020 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 23.03.2017 №720, де враховані розроблені проектом ПРООН в рамках співпраці з Закарпатською обласною державною адміністрацією та Закарпатською обласною радою.

Метою Програми є: оптимізація паливно-енергетичного балансу регіону;  скорочення споживання природного газу населенням; відносне скорочення видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах; створення регіональної системи моніторингу і контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів на всіх рівнях управління, підвищення рівня достовірності статистичної інформації.

Зокрема встановлені такі регіональні цілі:

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням, що призведе до скорочення споживання природного газу  населенням у межах 3-5% за рік; оптимізація паливно-енергетичного балансу регіону за рахунок контролю за споживанням паливно-енергетичних ресурсів,

- розвиток біоенергетичних технологій у бюджетній сфері;

- скорочення споживання енергоносіїв у бюджетній сфері.

Передбачено 3 млн. грн. на розвиток біоенергетичних технологій у бюджетній сфері, завдяки чому очікується скорочення споживання природного газу, зменшення видатків бюджетної сфери на фінансування енергоспоживання.

http://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2017/07/846-%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.rar  

5.

    Івано-Франківська

Виконано.

Цільова програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки, була схвалена в ОДА 13.05.2016  № 298 та 10.06.2016 № 230-5/2016 затверджена Облрадою, із змінами 15.09.2017, в якій враховано пропозиції проекту.

Метою програми є розбудова спроможності Івано-Франківської області у частині раціонального використання енергетичних ресурсів для сталого розвитку громад до 2020 року. Забезпечення енергоефективності є стратегічним завданням як України («Нова Енергетична стратегія України до 2020 року: безпека, енергоефективність, конкуренція») так і Івано- Франківської області (Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року).

Зокрема встановлені такі регіональні цілі:

- підвищення рівня теплозабезпечення населення та зменшення обсягу використання природного газу для виробництва теплової енергії, необхідної для опалення житлового фонду, будівель бюджетних установ - на 35 відсотків;

- зменшення на 15 відсотків споживання імпортованого природного газу;

- зменшення на 15-20 відсотків обсяг використання природних ресурсів (води, корисних копалин, атмосферного повітря тощо) за рахунок зменшення обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- зменшення на 15-20 відсотків обсягу викидів забруднювальних речовин.

Встановлено потенціал біомаси - 500 тис. т.у.п., який представлено такими її складовими - енергетичним потенціалом тваринницької сільськогосподарської і рослинної сільськогосподарської біомаси та енергетичним потенціалом відходів лісу.

http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rishennja/2015-2020/07_05/230-5-.pdf

http://www.orada.if.ua/fileadmin/documents/Rishennja/2015-2020/07_17/604-17.pdf

6.

    Львівська

  В роботі

7.

    Полтавська

  В роботі

8.

     Черкаська

За результатами домовленості досягнутими в ході проведення круглого столу 30.07.17 в м. Черкаси щодо розвитку сфери біоенергетики в Черкаській області експертами проекту було опрацьовано проект регіональну програму використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Черкаській  області та підготовлено Пропозиції до Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018-2020 роки.

Рішенням від 22.12.2017 р. №19-8 / VIІ Черкаська обласна рада затвердила "План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки", де частково врахувала підготовлені проектом ПРООН пропозиції щодо розвитку біоенергетичних технологій.

Зокрема, Планом передбачено операційна ціль "Підвищення енергоефективності" (Напрям 1.В), що включає посилення кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування в галузі енергоефективних технологій та енергетичного менеджменту, запровадження системи енергомоніторингу будівель бюджетної сфери, стимулювання населення до енергоефективності, проведення термомодернізації та енергоефективних заходів в будівлях бюджетної сфери, у тому числі із застосуванням ЕСКО-механізму.

Цей напрям включає в себе 4 проекти, які матимуть вплив у сферах:

 • створення умов для розвитку альтернативної енергетики;
 • забезпечення доступу до технологій використання альтернативних джерел енергії;
 • впровадження заходів з енергозбереження;
 • організація впровадження енергозберігаючих технологій.

Заплановано, що успішна реалізація проектів Плану має сприяти у тому числі зменшено енергетичну залежність підприємств, об’єктів бюджетної сфери області;

Встановлено серед інших такі показники:

 • кількість реалізованих енергоефективних проектів;
 • кількість котелень, що працюють на альтернативному виді палива;
 • обсяг заміщеного природного газу за рахунок впровадження енергоефективних проектів та заходів в бюджетній і житлово-комунальній сферах;
 • відсоток скорочення споживання природного газу закладами бюджетної сфери;
 • відсоток втрат теплової енергії в магістральних мережах після їх оптимізації;
 • кількість закладів бюджетної сфери, що здійснили заходи з термомодернізації;
 • кількість закладів бюджетної сфери, які використовують альтернативні види енергоресурсів в системах теплопостачання.

На виконання поставлених цілей заплановано 263 млн. грн.

Серед очікуваних результатів в бюджетній сфері:

 • зменшено споживання енергоносіїв на 5 – 15 %;
 • зменшено видатки на 5 – 10%.

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Rishennja/7/19/19-8-7.zip 

http://oblradack.gov.ua/ostanni-rishennya-sesyi/5207-xh-sesia-oblasnoii-radi-vi-sklikannia.html    

Related articles: