GENERAL NEWS

АДАПТАЦІЯ ВИМОГ ДИРЕКТИВ ЄС В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ЩОДО РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 10.07.2017

Експертом проекту ПРООН підготовлено та видано публікацію "Адаптація вимог директив ЄС в законодавстві України щодо розвитку біоенергетичних технологій" у рубрику "Державне управління" видання "Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України" № 3/2017.

Related articles: