GENERAL NEWS

Дослідження ринку паливних гранул (пелет), представлених на українському ринку 15.06.2016

Проект ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» здійснив замовлення на проведення дослідження ринку паливних гранул (пелет), представлених на українському ринку,  в 3-х незалежних лабораторіях.

Перший технічний аналіз пелет був проведений Криворізькою випробувальною лабораторією ТОВ “ССІ” 15 зразків різних виробників семи видів пелет (пелети з хвойних порід дерева, пелети з листяних порід дерева, пелети з «енергетичної верби», пелети з «енергетичного тополі», пелети з насіння соняшнику, пелети з соломи, пелети з торфу). Зразки були випробувані на сучасному обладнанні і акредитовіній відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) лабораторії згідно з вимогами діючих європейських стандартів серії EN. Технічні випробування були проведені за наступними показниками: (загальна волога, зольність, вихід летких речовин, загальна сірка, вища теплота згоряння та нижча теплота згоряння).

Другий технічний незалежний аналіз запланованих видів пелетів був проведений ТОВ «Науково-сервісна фірма «ОТАВА». Вологість зразків було визначено за методикою ГОСТ 27314-91 у автоматичному вологоаналізаторі до постійної маси зразка. Зольність визначалася за методикою ГОСТ 11022-95 прожарюванням висушеної наважки кожного зразка у присутності повітря при температурі 815˚С. Визначення вмісту вуглецю та сірки проводилося на аналізаторі вмісту вуглецю та сірки за продуктами згоряння Leco CS230. Вхід летких речовин визначався за втратою маси при швидкому нагріванні зразків до 900 ˚С без доступу повітря. Визначення параметрів калорійності пелетів було використано на калориметрі IKA C2000 за його інструкцією, що відповідає вимогам ГОСТ 147-95.

Третій технічний аналіз був виконаний Інститутом Газу Національної академії наук України. Для дослідження замовником було надано зразки паливних пелет різних видів масою від 5 до 10кг кожного виду. Пелети було досліджено в Інституті газу Національної академії наук України за наступними показниками:

- Щільність,

- Механічна міцність,

- Геометричні розміри,

- Вихід летких речовин,

- Аналіз викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Щільність пелет досліджували методом зважування та виміру об’єму пелет згідно стандарту «Тверде біопаливо. Методи визначення насипної щільності» (EN 15103:2009).

Механічну міцність зразків вимірювали згідно стандарту EN 15210-1:2009 «Тверде біопаливо.

Вимірювали довжину та діаметр пелет за допомогою каліпера за стандартом EN 16127:2012 «Біопаливо тверде. Визначення довжини і діаметру пелет».

Вихід летких речовин визначали на універсальній кінетичній лабораторній установці згідно стандарту EN 15148:2009 «Біопаливо тверде. Методи визначення вмісту летких речовин».

Аналіз викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Випробування проводили на теплогенераторі, оснащеному пелетним пальником колосникового типу та контролером Eurotest UNI1, вимірювання викидів проводили портативним газоаналізатором Euroton GreenLine 4000.

За результатами проведеного дослідження буде підготовлений Аналітичний звіт якісних, технічних та фізико-хімічних властивостей пелет, представлених на українському ринку, з яким можна буде ознайомитися на нашому сайті в найближчий час.

Related articles: