GENERAL NEWS

Гаряче водопостачання та опалення за рахунок біомаси — спікер INVEST ENERGY DAY Олександр Ігнатенко поділився подробицями впровадження спільного проекту ПРООН і ГЕФ в Україні 11.07.2017

Корисне використання потенціалу сільськогосподарської біомаси для забезпечення населення теплом та гарячою водою – такою є основна ідея проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні». Про перспективи реалізації проекту та біоенергетичне майбутнє держави з командою INVEST ENERGY DAY поспілкувався головний консультант з формування і впровадження раціоналізованої та комплексної ринково-орієнтованої політики та нормативно-правової бази проекту Олександр Павлович Ігнатенко..

Олександр Павлович , вітаю. Розкажіть коротко про спільний проект ПРООН і ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні».

Спільний проект Програми розвитку ООН (ПРООН) та Глобального екологічного фонду (ГЕФ) спрямований на розробку політики, розбудову спроможності, технічну допомогу і надання фінансових стимулів для заохочення інвестицій приватного сектора у муніципальні проекти з біомаси. Основний наголос у проекті робиться на муніципальному тепло- та гарячому водопостачанні на основі використання сільськогосподарської біомаси.

Мета проекту — створення сприятливого правового, нормативного і ринкового середовища й розбудови інституційної, адміністративної та технічної спроможності задля використання потенціалу сільськогосподарської біомаси країни для муніципального тепло- та гарячого водопостачання, що дозволить зменшити обсяг викидів парникових газів. Проект допоможе Урядові реалізувати завдання Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, зокрема забезпечити приблизно 7% загального річного обсягу постачання первинної енергії для муніципального тепло- та гарячого водопостачання в країні за рахунок використання сільськогосподарської біомаси. Проект передбачає виконання пілотних мікро-проектів.

Що дає Україні втілення такого проекту?

Проект складається з чотирьох компонентів.

Компонент 1: Формування і впровадження раціоналізованої та комплексної ринково-орієнтованої політики та нормативно-правової бази (заходи на «макрорівні») для стимулювання використання біомаси в муніципальному тепло- та гарячому водопостачанні в країні, що включає національні/муніципальні цілі щодо використання енергії біомаси для опалення.

Компонент 2: Розбудова інституційної спроможності (заходи на «мікрорівні») щодо підтримки розробки та реалізації програми використання біомаси в муніципальному секторі шляхом створення Робочої групи зі сприяння використання біомаси та формування відповідних стимулів для залучення розробників проектів.

Компонент 3: Заохочення інвестицій у використання біомаси в муніципальному секторі шляхом створення/зміцнення Механізму фінансової підтримки. Механізм фінансової підтримки підтримуватиме підготовку повномасштабних техніко-економічних обґрунтувань і технічних проектів, а згодом – будівництво та здачу в експлуатацію 18 муніципальних об’єктів на біомасі, більшість яких буде визначено на етапі впровадження даного проекту.

Компонент 4: Розробка програми інформаційно-пропагандистської роботи, документування і поширення досвіду/передової практики/отриманих уроків щодо досвіду проекту для відтворення в масштабах країни (та регіону).

Чи можете навести приклади вже реалізованих мікро-проектів в рамках даної ініціативи?

В рамках проекту протягом 2015-2016 років було встановлено 10 котлів на альтернативному паливі у 7 муніципальних закладах освіти Києва, Житомира та Умані:

За рахунок реалізації проектів щорічно економиться понад 4,4 млн. грн.

Наразі на стадії будівельно-монтажних робіт знаходиться встановлення котлів на альтернативному паливі в с. Черкаська (Донецька обл.), загальною потужністю 0,4 МВт.

Відновлювана енергетика має в Україні значні перспективи. Що потрібно для пришвидшення розвитку цієї галузі?

Дещо покращилась ситуація в сфері біоенергетики з прийняттям Верховною Радою України в 2017 році Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії» (реєстр. № законопроекту 4334 від 30.03.2016). Це дає системний інституційний інструмент, який дозволить заміщувати дорогий імпортний газ українськими альтернативними видами палива. Загалом, реалізація цього закону матиме такі позитивні наслідки: надання інвесторам гарантії повернення інвестицій у виробництво тепла з альтернативних джерел; скорочення імпорту газу; зниження собівартості виробництва теплової енергії та тарифів для кінцевих споживачів; збільшення нових робочих місць, зокрема, за рахунок розвитку нових виробництв з вирощування, збирання та транспортування місцевих видів палива, виробництва необхідного обладнання, що суттєво збільшить надходження до місцевих бюджетів.

Крім того, сприятиме прийнятий також у цьому році Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» (щодо механізму закупівлі енергосервісу) (реєстр. № 4549 законопроекту від 29.04.2016). Він забезпечує функціонування ефективного механізму закупівлі енергосервісу відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», конкретизація положень Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»; стимулювання розвитку ринку енергосервісу в Україні; виконання зобов’язань України відповідно до Директиви 2012/27/ЄС.

Водночас, ще існує багато питань, які необхідно вирішувати: створення ринку виробництва теплової енергії та ринку біомаси; внесення змін у земельне законодавство щодо можливості вирощування енергетичних рослин на сільськогосподарських землях; створення фінансово-економічного механізму реалізації проектів з біоенергетичними технологіями; запровадження Фонду енергоефективності; децентралізація повноважень встановлення для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію і тарифів на виробництво теплової енергії на рівень органів місцевого самоврядування; удосконалення інституційних повноважень органів державної влади, що впливають на розвиток сфери біоенергетики;

Ваші очікування від конференції Invest Energy Day?

Проект ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» очікує від конференції Invest Energy Day поширення сучасних технологій та методів в сфері біоенергетики, розширення нових можливостей реалізації проекту на території України, об’єднання зусиль органів державної влади, місцевого самоуправління, бізнесу, науки та громадськості навколо розвитку біоенергетичних технологій, ознайомлення учасників конференції з напрацюваннями проекту та результатами діяльності, обговорення існуючих законодавчих прогалин та бар’єрів для розвитку сфери біоенергетики тощо.

 

http://aew.com.ua/garyache-vodopostachannya-ta-opalennya-za-rahunok-biomasi-spiker-invest-energy-day-oleksandr-ignatenko-podilivsya-podrobitsyami-vprovadzhennya-spilnogo-proektu-proon-i-gef-v-ukrayini/

Related articles: