GENERAL NEWS

Методологія фінансово-економічної оцінки муніципальних проектів з використання біомаси за бюджетної підтримки 07.08.2017

Головний консультант проекту ПРООН «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» Олександр Ігнатенко підготував публікацію "Методологія фінансово-економічної оцінки муніципальних проектів з використання біомаси за бюджетної підтримки" в Збірник науково-практичних праць "Економіка природокористування і охорони довкілля" Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» за 2017 р. 

Related articles: