GENERAL NEWS

Моніторинг змін до нормативно-правової бази в сфері використання біоенергетичних технологій в Україні 24.04.2017

       Проектом ПРООН/ГЕФ "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні" проведено моніторинг змін до нормативно-правової бази в сфері використання біоенергетичних технологій в Україні станом на квітень 2017 року.

           Серед прийнятих законів, за час реалізації проекту, до яких увійшли деякі напрацювання проекту ПРООН/ГЕФ такі:

        1) Закон України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" - 22 вересня 2016 року № 1540-VIII (реєстр. № законопроекту 1540-VIII  від 22.09.2016). Цей Закон визначає правовий статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, її завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення. В Прикінцевих положеннях внесено зміни до Закону України "Про теплопостачання" і частково враховано пропозиції проекту ПРООН/ГЕФ щодо удосконалення інституційних повноважень Національної комісії: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-19/print1481225241028069.

       2) Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії" (реєстр. № законопроекту 4334 від 30.03.2016) – схвалено 21.03.2017 Верховною Радою України та 11.04.2017 підписано Президентом України. Законопроект дає системний інституційний інструмент, який дозволить заміщувати дорогий імпортний газ українськими альтернативними видами палива. Загалом, реалізація цього закону матиме такі позитивні наслідки: надання інвесторам гарантії повернення інвестицій у виробництво тепла з альтернативних джерел; скорочення імпорту газу; зниження собівартості виробництва теплової енергії та тарифів для кінцевих споживачів; збільшення нових робочих місць, зокрема, за рахунок розвитку нових виробництв з вирощування, збирання та транспортування місцевих видів палива, виробництва необхідного обладнання, що суттєво збільшить надходження до місцевих бюджетів. В законопроекті частково враховано пропозиції проекту ПРООН/ГЕФ щодо:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58568.

         3) "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації" (щодо механізму закупівлі енергосервісу) реєстр. № 4549 законопроекту від 29.04.2016 – схвалено Верховною Радою України та 14.04.2017 підписано Президентом України. Метою законопроекту є забезпечення функціонування ефективного механізму закупівлі енергосервісу відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", конкретизація положень Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації"; стимулювання розвитку ринку енергосервісу в Україні; виконання зобов’язань України відповідно до Директиви 2012/27/ЄС. В законопроекті частково враховано пропозиції проекту ПРООН/ГЕФ щодо удосконалення механізмів застосування енергосервісних договорів у сфері теплопостачання.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58925.

      Наразі у Верховній Раді Україні зареєстровані такі проекти законів України, де частково враховано пропозиції проекту ПРООН/ГЕФ:

внесенні Урядом:         

        1) "Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання» щодо передачі повноважень на встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії" реєстр. № законопроекту 4580 від 04.05.2016 - потребує розгляду у першому читанні. Мета законопроекту – це передача повноважень на встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії». В законопроекті частково враховано пропозиції проекту ПРООН/ГЕФ щодо:

децентралізації повноважень встановлення для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію і тарифів на виробництво теплової енергії на рівень органів місцевого самоврядування;

удосконалення інституційних повноважень органів державної влади, що впливають на розвиток сфери біоенергетики.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58966).

        2) "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про теплопостачання" щодо укладення довгострокових договорів на постачання теплової енергії"  реєстр. № законопроекту 4581 від 04.05.2016 - потребує розгляду у повторному першому читанні. Законодавчими змінами пропонується забезпечити фінансові гарантії для інвесторів шляхом передбачення можливості укладення з бюджетними установами довгострокових договорів на постачання теплової енергії, строк  яких буде не меншим ніж строк окупності відповідних інвестиційних заходів (не менше 5 років).

В законопроекті частково враховано пропозиції проекту ПРООН/ГЕФ щодо запровадження довгострокових договорів (на 5 років) на постачання бюджетним установам теплової енергії, яка вироблена з використанням альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58967.

        3) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води" реєстр. № законопроекту 4643 від 11.05.2016 - потребує розгляду у першому читанні. Метою законопроекту є удосконалення законодавства у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води. В законопроекті частково враховано пропозиції проекту ПРООН/ГЕФ щодо проектування, будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59040.

внесений групою Народних депутатів України:

        4) "Про житлово-комунальні послуги" реєстр. № законопроекту 1581-д від 10.12.2015 – прийнято у першому читанні та потребує розгляду у другому читанні. Законопроект направлений на регулювання відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг, у тому числі щодо послуг з теплопостачання.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57371.

 

        Також, представники проекту ПРООН/ГЕФ приймали активну участь з розроблення та удосконалення таких проектів нормативно-правових актів:

          Законопроект "Про Фонд енергоефективності" (реестр. № законопроекту 5598 от 26.12.2016) – прийнято у першому читанні та потребує розгляду у другому читанні. Метою є визначення основних правових, економічних та організаційних засад створення та діяльності Фонду енергоефективності шляхом встановлення чіткої та прозорої структури для його функціонування та фінансового забезпечення.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60811.

         проект Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання. Метою Концепції є визначення шляхів створення і реалізації ефективної політики спрямованої на надійне забезпечення населення та бюджетної сфери послугами з централізованого опалення та постачання гарячої води для створення комфортних умов проживання та праці, забезпечення енергетичної безпеки України та безпеки довкілля.

http://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-rozpochinaye-gromadske-obgovorennya-kontseptsiyi-realizatsiyi-derzhavnoyi-politiki-u-sferi-teplopostachannya/;

        проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води».

http://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-formuvannya-tarifiv-na-teplovu-energiyu-yiyi-virobnitstvo-transportuvannya-ta-postachannya-poslugi-z-tsentralizovanogo-o/;

        проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил та Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».

http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Porivnyalna-tablitsya3.pdf;

          проект енергетичної стратегії України до 2035 року.

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245165746&cat_id=245165726;

       проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку   розрахунку  середньозважених  тарифів  на  теплову  енергію, вироблену  з  використанням  природного  газу,  для  потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету".

http://saee.gov.ua/uk/news/1693.

 

 


 

Related articles: