GENERAL NEWS

Проектом проведено аналіз законодачих ініціатив Мінрегіону в сфері біоенергетики 04.05.2017

За результатами наради у Мінрегіоні України, яка відбулася 04.04.2017 було детально проаналізовано законодавчі ініціативи Мінрегіону України, що можуть бути пов'язані з розвитком сфери біоенергетики, за результатом якої було визначено підзаконні акти, які можуть вплинути на розвиток сфери біоенергетики в Україні та підготовлено пропозиції до Мінрегіону України щодо включення представника проекту у відповідні робочі групи з розробки цих підзаконних актів.

За результатами детального розгляду положень законопроектів та переліків підзаконних актів визначено, що найбільш важливі для розвитку сфери біоенергетики законопроекти та підзаконні акти, що слід розробити, наступні:

1.     Законопроект "Про житлово-комунальні послуги" (реєстраційний №1581-д);

2.     Законопроект "Про фонд енергоефективності" (реєстраційний №5598). 

Серед підзаконних актів, які можуть стосуватись мети діяльності проекту слід відмітити наступні:

1.   Законопроект "Про житлово-комунальні послуги" (реєстраційний №1581-д):

-  постанова Уряду "Про внесення змін та доповнень до Типового договору надання житлово-комунальних послуг";

-  постанова Уряду "Про внесення змін та доповнень до Правил надання послуг з постачання теплової енергії";

-  постанова Уряду "Про внесення змін та доповнень до Правил надання послуг з постачання гарячої води".

2.    Законопроект "Про фонд енергоефективності" (реєстраційний №5598):

-  постанова Уряду "Про затвердження Статуту Фонду";

-  постанова Уряду "Про затвердження Положення про Наглядову раду Фонду";

-  постанова Уряду "Порядок обрання, призначенн, звільнення членів Наглядової ради Фонду";

-  постанова Уряду "Про затвердження Типової форми договору з незалежним членом наглядової ради";

-  постанова Уряду "Про затвердження Вимог до професійної придатності та ділової репутації посадових осіб Фонду";

-  постанова Уряду "Про затвердження Порядку визначення розміру економії видатків на Субсидії".

Related articles: