GENERAL NEWS

Пропозиції до проекту Порядка формування тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках 10.07.2017

Експерти проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» провели аналіз проекту постанови НКРЕКП "Про затвердження Порядку формування тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках", який розроблений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та  розміщений на офіційному веб-сайті Комісії в мережі Інтернет: http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/poekty_oznaky_regulatornyh_aktiv/2017/pr_257/pr_257_14.06.2017.pdf

Проект розроблено з метою приведення нормативно-правових актів щодо формування, розрахунку та встановлення державних регульованих цін і тарифів у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема, законів України «Про електроенергетику», «Про теплопостачання», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», а також з метою сприяння відкритості та прозорості діяльності у сфері виробництва електричної енергії та теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках.

Порядок визначає механізм формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію для суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної та (або) теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях (крім виробництва електричної енергії за ціновими заявками) та когенераційних установках, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки з використанням альтернативних джерел енергії, та є ліцензіатами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Порядок може вплинути на суб'єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з виробництва теплової енергії на когенераційному біоенергетичному обладнанні.

З метою удосконалення проекту Порядку експертами проекту ПРООН підготовлені наступні зауваження та пропозиції:

1) Потребує уточнення п. 1.14 щодо механізму інформування НКРЕКП ліцензіатом про провадження інших видів господарської діяльності, крім ліцензованої, із зазначенням видів такої діяльності та фінансового результату від її здійснення за період, який передує базовому, а також форми, яку доцільно викласти у додатку.

2) в п.2.3. доцільно при розрахунку цін враховувати прогнозовані ціни виробників промислової продукції, затверджених Урядом на плановий період.

3) в п. 4.2 та 4.4 пропонується скоротити строк подання заяви та розрахунків тарифів для реєстрації з 90 календарних днів до початку планового періоду та їх розгляду НКРЕКП до 2-х місяців, з метою пришвидшення такої процедури.

4) в п. 4.11 збільшити обсяг з 3% до 5% щодо звернення до перегляду тарифів, а також встановити процедуру автоматичного коригування тарифів при зміні протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних з виробництвом електричної та теплової енергії, які не залежать від виробника, зокрема, збільшення ставок, податків, зборів , розмірів мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси (у разі таких змін може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни.

Related articles: