GENERAL NEWS

Пропозиції до проекту Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання 14.07.2017

Експерти проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» провели аналіз проекту постанови НКРЕКП "Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання", який розроблений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та розміщений на офіційному  веб-сайті Комісії в мережі Інтернет: http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/poekty_oznaky_regulatornyh_aktiv/2017/pr_260/pr_260_14.06.2017.pdf

Цей Порядок розроблений з метою встановлення механізму розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або витрат у структурі інвестиційної складової тарифів на теплову енергію на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів цими суб’єктами.

Порядок може вплинути на суб'єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання, яка вироблена на біоенергетичному обладнанні.

З метою удосконалення проекту Порядку надаються наступні зауваження та пропозиції:

1) в п.1.2. зазначається, що дія цього Порядку поширюється на суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, які в установленому законодавством порядку отримали відповідну ліцензію (далі – ліцензіати) на право здійснювати господарську діяльність з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), її транспортування магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання.

Однак з прийняттям змін до абзацу сьомого статті 13 Закону України «Про теплопостачання» законом№ 1959-VIII від 21.03.2017 – встановлення для всіх категорій споживачів тарифів на теплову енергію і тарифів на виробництво теплової енергії (крім тарифів на теплову енергію, вироблену на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях та когенераційних установках) у порядку і межах, визначених законодавством.

Таким чином, були обмежені повноваження НКРЕКП видавати ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з виробництва теплової енергії.

Враховуючи зазначене п. 1.2. пропонуємо викласти у наступній редакції:

«Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, які в установленому законодавством порядку отримали відповідну ліцензію (далі – ліцензіати) на право здійснювати господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання».

2) у п. 1.3 в термінах, що вживаються у цьому Порядку запропоновано термін:

"заходи – придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг, оптимізацію технологічних витрат та втрат теплової енергії, підвищення рівня організації виробництва тощо, які впливають на складові тарифу та передуючим ним заходам з розробки проектної та технічної документації;".

На наш погляд словосполучення "підвищення ефективності виробництва" вже включає в собі "підвищення рівня організації виробництва". Тому останнє словосполучення вважаємо необхідно виключити з цього терміну.

3) пунктом 2.2. Інвестиційна програма планового періоду та річна інвестиційна програма формуються відповідно до вимог цього Порядку із зазначенням обсягів та джерел фінансування заходів, які розраховані згідно з плановими річними обсягами відпуску теплової енергії (без урахування податку на додану вартість (далі – ПДВ), і мають містити:

підпункт 9 -  у разі планування отримання позики, кредиту (крім кредитів міжнародних фінансових організацій) для фінансування заходів, передбачених інвестиційною програмою на плановий період, надаються: письмове техніко-економічне обґрунтування отримання позики, кредиту (бізнес-план), затверджене ліцензіатом, погоджене відповідальним виконавцем та органом місцевого самоврядування.

Вважаємо, що якщо основні фонди належать суб'єкту господарювання (ліцензіату), то погодження органом місцевого самоврядування не потрібне. Це потребує уточнення.

У зв'язку з чим також потребує приведення у відповідність останній абзац п. 3.2, п. 3.7, 3.8, абз. 2 п. 4.1.

4) потребує уточнення механізм (процедура та строки) проведення додаткових експертиз інвестиційної програми, що зазначені у п. 4.6.

5) пункт 4.8, що зобов'язує бути присутнім представників органів місцевого самоврядування на рівні не нижчому заступника голови такого органу на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, під час розгляду інвестиційних програм стосовно об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності. Однак, таку вимогу можна встановлювати лише на рівні законів України, а ніяк не постанови НКРЕКП.

6) в пунктах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 щодо можливості внесення змін до інвестиційних програм, пропонуємо збільшити 3% бар'єр необхідності перепогодження відповідних  змін до 5%

 

Related articles: