GENERAL NEWS

Пропозиції до проекту Процедури встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання 06.07.2017

Експерти проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» провели аналіз проекту постанови "Про затвердження Процедури встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання", який розроблений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та розміщений на офіційному  веб-сайті Комісії в мережі Інтернет: http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Proekty/poekty_oznaky_regulatornyh_aktiv/2017/pr_253/pr_253_02.06.2017.pdf

Процедура буде застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час встановлення тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання для суб'єктів природних монополій, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами і в установленому законодавством порядку отримали відповідні ліцензії НКРЕКП.

Зазначена постанова дозволить установлювати тариф на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами у разі застосування стимулюючого регулювання відповідно до чітко визначеної процедури, яка регламентує офіційно установлений порядок дій та оформлення необхідних документів, зокрема: вимоги до оформлення заяви на встановлення тарифу, перелік документів, які ліцензіат повинен надати разом із заявою на встановлення тарифу, порядок та строки розгляду заяви, умови, за яких здійснюється перегляд тарифу на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

Порядок може вплинути на суб'єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання, яка вироблена на біоенергетичному обладнанні.

З метою удосконалення проекту Процедури експертами проекту ПРООН надаються наступні зауваження та пропозиції.

Потребує уточнення розділ 1 щодо вимог до оформлення заяви про наміри встановлення тарифів та документів, що додаються до неї, а саме:

- необхідно встановити чіткий строк за який подається заява про наміри до НКРЕКП до дати встановлення тарифів;

- встановити процедуру із граничним строком повідомлення ліцензіата про прийняття заяви про наміри до розгляду або залишення без розгляду такої заяви з обгрунтуванням причин;

- передбачення процедури уточнення НКРЕКП від ліцензіата поданих матеріалів або додаткових обгрунтувань, необхідних для підтвердження намірів про встановлення тарифів, з встановленням відповідних строків.

 

 

 

Related articles: