GENERAL NEWS

Пропозиції до проекту Закону України «Про енергетичного омбудсмена» 09.08.2017

Міненерго України розроблено проект Закону України «Про енергетичного омбудсмена», який оприлюднений на офіційному сайті Міністерства в мережі Інтернет: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245226155&cat_id=35082

Закон розроблений з метою визначення правового статусу енергетичного омбудсмена, його завдань, функцій, повноважень та порядку їх здійснення.

Враховуючи те, що Рішення енергетичного омбудсмена є обов‘язковими для виконання, а саме: письмова вимога енергетичного омбудсмена до суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг щодо усунення порушень законодавства про захист прав споживачів в сферах енергетики та комунальних послуг цей законопроект може вплинути на суб'єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність в сфері теплопостачання, у тому числі ті що використовують біоенергетичне обладнання.

Експерти проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» провели аналіз та підготували наступні пропозиції та зауваження до проекту Закону.

Статтею 1 законопроекту споживач - фізична особа, фізичні особи-підприємці та суб’єкти мікропідприємництва, що купують електричну енергію, природний газ, теплову енергію для власного споживання відповідно до договору. На нашу думку обмеження терміну споживача, який не включає інші підприємства (середні та малі) обмежує їх захист на енергетичному ринку.

Також ця стаття зазначає, що інші терміни, що використовуються в цьому Законі, вживаються у значенні, встановленому в Господарському кодексі України, Законі України «Про ринок електричної енергії, Законі України “Про ринок природного газу”, Законі України “Про теплопостачання”, Законі України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, інших актів законодавства, що регулюють відносини у відповідних сферах. На наш погляд сюди також треба доповнити Закон України "Про житлово-комунальні послуги", який включає питання особливостей надання послуг з теплопостачання.

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" відповідно треба доповнити статтю 2 законопроекту щодо правової основи діяльності енергетичного омбудсмена.

Статтею 4 законопроекту визначається сфера діяльності енергетичного омбудсмена.

Так, Енергетичний омбудсмен здійснює діяльність  з інформування, забезпечення та захисту прав і інтересів споживачів, що були порушені в результаті дій та/або бездіяльності, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність:

1) у сфері енергетики:

діяльність з розподілу, постачання електричної енергії;

діяльність з розподілу та постачання природного газу;

2) у сфері комунальних послуг:

діяльності з транспортування теплової енергії місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

Вважаємо за доцільне доповнити сферу комунальних послуг діяльністю з надання послуг з опалення та гарячого водопостачання.

Також зазначено, що Енергетичний омбудсмен не розглядає спори між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг. Енергетичний омбудсмен не розглядає спори з питань виробництва, передачі електричної енергії, зберігання (закачування, відбору), транспортування природного газу, діяльності установок зрідженого природного газу, діяльності оптових покупців природного газу.

В даному випадку, це протирічить статті 1, оскільки сфера впливу розповсюджується на мікропідприємництва.

Статтею 17 законопроекту встановлюється компетенція енергетичного омбудсмена.

Так, до компетенції Енергетичного омбудсмена відносяться питання вирішення спорів:

1)      в сфері електроенергетики стосовно:

розрахунків споживачів за спожиту електричну енергію та надані послуги;

якості обслуговування споживачів електричної енергії; обліку спожитої електричної енергії;

дотримання правил користування (постачання) товарами та послугами на роздрібному електроенергетичному ринку;

 відключення від електричних мереж споживачів;

 відновлення електропостачання споживачам;

доступу до електричних мереж;

зміни постачальника електроенергії.

2)      в газовому секторі стосовно:

розрахунків споживачів за спожитий природний газ та надані послуги з газопостачання; якості обслуговування споживачів природного газу; обліку спожитого природного газу; відключення від газових мереж споживачів;

відновлення газопостачання.

3)      в сфері теплопостачання стосовно:

розрахунків споживачів за надані послуги з теплопостачання; якості обслуговування споживачів теплової енергії; обліку наданих послуг з централізованого опалення;

4) дотримання процедур врегулювання спорів, що виникають між споживачами та суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, в межах, визначених цим Законом.

Вважаємо за доцільне доповнити сферу теплопостачання послугами з гарячого водопостачання.

Related articles: