GENERAL NEWS

Ресурсоефективне та чисте виробництво в напрямку переходу до економіки замкненого циклу в Україні 22.06.2017

22 червня 2017 р. відбувся КРУГЛИЙ СТІЛ «ВІД РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА - В НАПРЯМКУ ЕКОНОМІКИ ЗАМКНЕНОГО ЦИКЛУ В УКРАЇНІ», у якому взяли участь представники міністерств, регіональних та місцевих органів влади, міжнародних організацій та фінансових інституцій, бізнесу та суспільства. ПРООН на цьому заході представляли Олена Маслюківська-Самберг, координатор напряму з екологіі та енергетики та Олександр Ігнатенко, головний консультант проекту «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні».

Учасники круглого столу обговорили:

- можливості розвитку концепції ресурсоефективного та чистого виробництва в напрямку переходу до економіки замкненого циклу в Україні;

- визначили пріоритети державної політики України щодо стимулювання екологізації виробництва, сталого споживання ресурсів та переробки відходів з позицій життєвого циклу продукції та товарів;

- можливості та бар’єри при переході України на безвідходну модель економіки;

- необхідність підвищення обізнаності суспільства щодо принципів економіки замкненого циклу та зобов’язань України в напрямку виконання визначених національних Цілей Сталого Розвитку.

 «Зелена» промисловість важлива для країни, оскільки забезпечує більш ефективне використання енергії та ресурсів, скорочення викидів і забруднень, сприяє збереженню довкілля, створенню нових робочих місць та покращенню якості життя населення.

Головний консультант проекту ПРООН Олександр Ігнатенко зазначив, що в Україні є багато земель, які не використовуються у сільському господарстві. Це, так звані, деградовані та малопродуктивні землі, які доцільно використовувати саме для вирощування енергетичних рослин. Енергетичні рослини є сучасними поновлюваними та екологічно пріоритетними джерелами енергії. Поза сумнівом, позитивний вплив енергетичних культур на збереження та відтворення екосистем дають змогу позбутися проблем, пов’язаних із забрудненням довкілля, що надасть позитивний вплив на екологію, мінімізує тенденції глобального потепління. Разом з тим, вирощування енергетичних рослин на деградованих та малопродуктивних землях дає змогу ефективно використовувати земельних ресурс України.

 

ПРОГРАМА ЗАХОДУ

 

Related articles: