GENERAL NEWS

Розробка змін до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" 14.08.2017

Антропогенне навантаження на атмосферне повітря в Україні у кілька разів перевищує відповідні показники у розвинутих країнах світу.

Щорічно по всій Україні в атмосферу виділяється близько 17 млн тонн шкідливих речовин. Основним забруднювачем атмосферного повітря в Україні є промисловість, яка робить майже вдвічі більше шкідливих викидів, ніж транспорт.

Серед промислових об'єктів основними забруднювачами атмосферного повітря є підприємства теплоенергетики.

При згоранні викопних енергоносіїв вивільнюється вуглекислий газ, який накопичується протягом мільйонів років. Це вивільнення призводить до підвищення вмісту СО2 в атмосфері і значною мірою відповідає за антропогенний парниковий ефект.

Тому необхідно звести до мінімуму техногенний вплив підприємств ПЕК на навколишнє середовище й населення за рахунок проведення активної політики з використання відновлюваних джерел енергії.

Використання швидкоростучих енергетичних дерев у тепло- та гарячому водопостачанні надає потенційну користь у вигляді зменшення викидів в навколишнє середовище, оскільки вони на противагу застосуванню викопним енергоносіям, є СО2 – нейтральним. Це означає, що при згоранні викидається у повітря рівно така кількість вуглекислого газу СО2, яку енергетичне дерево увібрало в себе в процесі росту (закритий кругообіг вуглецу). Так, один гектар плантації швидкоростучих енергетичних дерев поглинає з повітря понад 200 тон СО2 за 3 роки. Отже ті обсяги СО2, що виділяються при спалюванні біомаси, і ті, що споживаються енергетичними деревами протягом їх росту, врівноважують одне одного.

На сьогодні господарська діяльність, яка спрямована на зниження й ліквідацію негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище, збереження, поліпшення і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу регіонів та країни в цілому віднесені до переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1147.

Попри те, що діяльність з висаджування швидкоростучих енергетичних дерев, здійснює значний внесок в зменшення негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище у зазначеному переліку у розділі «Охорона атмосферного повітря» вона відсутня.

Отже, з метою врегулювання питання віднесення діяльності з висаджування швидкоростучих енергетичних дерев (акація, верба, павловнія, тополя) до переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів в рамках проекту ПРООН «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до  переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".

Related articles: