GENERAL NEWS

Тарифне регулювання розвитку сфери біоенергетики 21.04.2017

Підготовлено від проекту ПРООН/ГЕФ "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні" та видано публікацію "Тарифне регулювання розвитку сфери біоенергетики" в рамках VIІІ Всеукраїнської конференції «Становлення публічного адміністрування в Україні», яка проведена 21 квітня 2017 року Національною академією державного управління при Президентові України та Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління.

 

ПУБЛІКАЦІЯ "Тарифне регулювання розвитку сфери біоенергетики"

Related articles: