GENERAL NEWS

Верховна Рада прийняла Закон "Про Фонд енергоефективності" 08.06.2017

8 червня 2017 р. Верховна Рада України прийняла Закон України "Про Фонд енергоефективності".

Закон направлений на визначення основних правових, економічних та організаційних засад створення та діяльності Фонду енергоефективності шляхом встановлення чіткої та прозорої структури для його функціонування та фінансового забезпечення, зокрема:

організаційно-правової форми та засад функціонування Фонду;

цілей для досягнення яких створюється Фонд та його функції;

принципів функціонування Фонду;

кадрової політики Фонду;

обов’язків та компетенцій внутрішніх органів Фонду;

способів фінансування та наповнення бюджету Фонду;

правил користування та розпорядження майном Фонду;

переліку і вимог до заходів з енергоефективності що можуть фінансуватися Фондом та порядку їх функціонування;

організації внутрішнього контролю та аудиту;

Зобов’язань щодо оприлюднення Фондом аналітичної інформації та фінансових звітів;

відповідальність Фонду та його посадових осіб.

Закон України «Про Фонд енергоефективності» створить умови для державної підтримки та стимулювання заходів підвищення енергоефективності, економного використання енергетичних ресурсів населенням, покращенню рівня життя населення внаслідок скорочення витрат на оплату енергетичних ресурсів, раціональному використанню коштів державного та місцевих бюджетів, які спрямовуються на компенсацію витрат, пов’язаних з використанням енергетичних ресурсів, та сприятиме підвищенню енергетичної незалежності та енергетичної безпеки держави.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60811

 

 

Related articles: