GENERAL NEWS

Використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Івано-Франківській області: перешкоди та перспективи розвитку 30.05.2017

Круглий стіл «Використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Івано-Франківській області: перешкоди та перспективи розвитку», організований  Всеукраїнською екологічною лігою, відбувся 29.05.2017 в м. Івано-Франківськ.

В Івано-Франківській області існує «Цільова програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки», що затверджена рішенням облради від 10.06.2016 № 230-5/2016. Програмою певним чином врахований енергетичний потенціал біомаси (500 тис. т.у.п.), який представлено такими її складовими – енергетичним потенціалом тваринницької і рослинної сільськогосподарської біомаси та енергетичним потенціалом відходів лісу. Також, передбачено модернізацію чи заміну газових технічно застарілих власних паливних господарств (котельні, котли) протягом 2016-2020 років в обсязі 28,3 млн. грн.  Передбачено 103 об’єкта модернізації та реконструкції котелень з подальшим використанням біоенергетичних ресурсів.

Водночас, напрацювання проекту ПРООН щодо проекту Регіональної цільової програми використання біоенергетичних технологій у тепло– та гарячому водопостачанні в Івано-Франківській області на 2016–2020 роки визначено, що половина території області вкрита лісами, що дає можливість широко використовувати деревну тріску. Відходи лісозаготівель – 150 тис.м3 у рік. Відходи деревообробних виробництв (тирса) – 50  тис.м3 у рік. Для Івано-Франківського регіону доцільним є  вирощування енергетичних рослин. Річний технічно-досяжний потенціал області з використання біомаси складає  100 тис. т., що еквівалентно 50 тис. т.у.п., за рахунок вирощування енергетичних рослин на землях, площа яких складає 10 тис. га.  

Враховуючи, обговорення було прийнято рішення учасникам круглого столу напрацювати пропозиції щодо внесення змін до «Цільової програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки», що затверджена рішенням облради від 10.06.2016 № 230-5/2016.

Пропозиції будуть опрацьовані проектом ПРООН спільно із Всеукраїнською екологічною лігою та подані до заступника голови Івано-Франківської обласної ради Басараба Сергія Михайловича, який внесе відповідні зміни до Цільової програми в установленому законодавством порядку.

Related articles: