GENERAL NEWS

Законопроекти щодо стимулювання виробництва теплової енергії з відновлюваних джерел енергії 27.05.2016

В рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» у 2015 році було розроблено ряд законопроектів та проектів нормативно-правових актів, які направлені на вдосконалення законодавства в сфері біоенергетичних технологій у муніципальному тепло- та гарячому водопостачанні.

Зокрема, ці законотворчі ініціативи стосувалися внесення змін до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про енергозбереження», «Про теплопостачання», «Про альтернативні джерела енергії», «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», «Про житлово-комунальні послуги», «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві»; розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» та «Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року».

Проекти нормативно-правових актів щодо впровадження біоенергетичних технологій підтримувалися профільними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади під час проведення круглих столів.

Наприкінці минулого року зазначені проекти нормативно-правових актів були оприлюдненні під час проведення VII Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі з питань енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Напрацювання за цими проектами нормативно-правових актів були включені під час розробки ряду урядових та депутатських законопроектів.

Зокрема, наразі у Верховній Раді Україні зареєстровані проекти Законів України:

         -  внесенні Урядом:

«Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо передачі повноважень на встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії» реєстр. № 4580 від 04.05.2016,

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води» реєстр. № 4643 від 11.05.2016,

"Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про теплопостачання" щодо укладення довгострокових договорів на постачання теплової енергії»  реєстр. №4581 від 04.05.2016,

         -  внесений групою Народних депутатів України:

«Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії» реєстр. № 4334 від 30.03.2016.

 

В основу цих законопроектів лягли напрацювання проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні», серед яких:

- надання органам місцевого самоврядування повноважень щодо погодження інвестиційних програм стосовно об’єктів теплопостачання, що виробляють теплову енергію на установках з використанням нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії в обсягах, що не перевищують 55 тис. Гкал на рік;

- надання Раді Міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопільській міським державним адміністраціям повноважень щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії в обсягах, що перевищують 55 тис. Гкал на рік, на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

- надання Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повноважень щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, якщо теплова енергія виробляється на установках з використанням нетрадиційних та поакож новлюваних джерел енергії в обсягах, що перевищують 55 тис Гкал на рік;

- встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на теплову енергію, що виробляється з відновлюваних джерел на рівні 90% від діючого тарифу на тепло з газу для бюджетних установ;

- тариф для населення на теплову енергію, що виробляється з відновлюваних джерел встановлюється на рівні 90% від діючого тарифу на тепло з газу для потреб населення;

- запровадження довгострокових договорів (не менше 5 років) на постачання бюджетним установам теплової енергії, яка вироблена на теплогенеруючих установках з використанням альтернативних джерел енергії та альтернативних видів палива тощо.

 

 

Related articles: