КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

Практичний посібник з поетапного підходу до висадки енергетичних рослин

Практичний посібник з поетапного підходу до висадки енергетичних рослин присвячено розгляду загальних принципів усього циклу використання енергетичної верби, від висадки до споживання. Окрема увага приділена практичним рекомендаціям з висадкі та вирощуванню енергетичної верби. Посібник  

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК "ВИКОРИСТАННЯ БІОМАСИ У МУНІЦИПАЛЬНОМУ СЕКТОРІ"

У практичному посібнику розглянуто стан і законодавство використання біомаси у муніципальному секторі для цілей тепло- та гарячого водопостачання, наведено наявні програмні документи щодо можливості використання біомаси у муніципальному секторі та розглянуто земельні аспекти у процесі створення біоенергетичних об’єктів. Висвітлено підходи до техніко-економічного обґрунтування створення біоенергетичних об’єктів та методологію розробки бізнес-плану створення біоенергетичного об’єкта. Наведено вимоги до проектування та будівництва біоенергетичних об’єктів, вимоги до їх ...

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПЕЛЕТ З БІОМАСИ

В рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» розроблена публікація "Комплексний аналіз українського ринку пелет з біомаси (визначення точок зростання)".     http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/4a/02/4a0236b5-a30b-4167-8c3b-7fd4bcae8926/kompleksnii_analiz_ukrayinskogo_rinku_pelet_z_biomasi.pdf

ДОРОЖНЯ КАРТА З РОЗВИТКУ ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА УКРАЇНИ

  В рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» розроблена Дорожня карта з розвитку твердого біопалива України.     http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/b4/bd/b4bda440-5ab8-4c64-943a-a094da7a757f/dorozhnia_karta_z_rozvitku_rinku_tverdogo_biopaliva_ukrayini.pdf

Проведення комплексного дослідження ринку котлів, що працюють на біомасі в Україні

Комплексне дослідження ринку котлів, що працюють на біомасі в Україні, здійснено в рамках Проекту «Розвиток та комерціалізація біоенер-гетичних технологій у муніципально-му секторі в Україні». Метою Проекту є прискорення процесів, пов’язаних з використанням сільськогосподарсь-кої біомаси в секторі муніципального теплопостачання та зниження обсягів викидів парникових газів. Вибір проблематики досліджень пов’язаний з тим, що нині бракує об’єк-тивних даних про стан ринку вироб-ництва та перспективи впровадження котлів на біопаливі в Україні. Динаміч-ний розвито...

Документування найкращих практик застосування біоенергетичних технологій в муніципальному секторі в Україні

В рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» розроблена брошура «Документування найкращих практик застосування біоенергетичних технологій в муніципальному секторі в Україні». Брошура розкриває: - сучасний стан з використанням біоенергетичних технологій у забезпеченні тепло- та гарячого водопостачання в муніципальному секторі України; - доступні практики використання біоенергетичних технологій для тепло- та гарячого водопостачання в муніципальному секторі в Україні; - приклади реалізова...