ЗВIТИ ПРОЕКТУ

Аналіз екологічного податку за викиди при використанні біоенергетичних технологій

В рамках Проекту ПРООН проведено Аналіз  питання нарахування екологічного податку за викиди в Податковому кодексі України при використанні біоенергетичних технологій для муніципальних цілей з тепло та гарячого водопостачання.

Аналіз Кодексів України щодо фінансово-економічного стимулювання розвитку використання біоенергетичних технологій

В рамках Проекту ПРООН проведено дослідження Кодексів України стосовно можливості підсилення  фінансово-економічного стимулювання розвитку використання біоенергетичних технологій та надано рекомендації щодо необхідності внесення до них змін.   Аналіз Кодексів України щодо фінансово-економічного стимулювання розвитку використання біоенергетичних технологій

Розбудова державної політики в біоенергетиці

Одним із актуальних напрямів розвитку відновлюваної енергетики в Україні є використання біоенергетичних ресурсів. Існуючий потенціал обумовлюється особливостями клімату в Україні, існуючими потужностями аграрно-промислового комплексу та наявністю необхідних трудових ресурсів. Водночас, стале використання вітчизняних біоенергетичних ресурсів дає змогу зменшити енергетичну залежність України, поліпшити клімат, збільшити кількість робочих місць та податкові надходження до бюджетів різних рівнів, покращити якість надання житлово-комунальних послуг, зокрема у тепло та гарячому водопостачанні, а ...

Можливості використання біомаси в Україні та регіонах

За розрахунками експертів потенціал біомаси, яким володіє Україна для виробництва енергії, складає близько 27 млн. т. у. п. на рік. З них - 12,2 млн. т. у. п. на рік - це відходи сільського господарства та 10 млн. т. у. п. на рік – енергетичних культур. Сьогодні Україна не в повній мірі використовує свій потенціал. Лише 10 % (2,7 млн. т. у. п.  на рік) від загального потенціалу біомаси іде на енергетичні потреби. Вважається, що у разі заміщення 10% природного газу місцевою біомасою у комунальній енергетиці необхідні інвестиції у розмірі 14 млрд. грн., при цьому можливо до...

СПИСОК ВИДАНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ТА ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

Посібники 1. Методичні рекомендації для муніципалітетів. Залучення банківського фінансування для виконання проектів з енергоефективності та відновлювальних джерел енергії. Практичний посібник / А.Кузнецов, О.Самойлова. – К. : ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні", 2017. – 28 с. http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/21/16/2116b8de-21d4-4e9c-8a00-316700fed662/mpifin.pdf 2. Викоритсання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України (для представників агропромислового комплексу). Практ...

Аналіз галузевої нормативно-правової бази для додаткового розвитку використання біоенергетичних технологій

Як показує практика енергетичні рослини вирощуються на землях сільськогосподарського призначення. Однак існує можливість вирощувати енергетичні рослини на землях іншого цільового призначення. Проектом ПРООН проведено аналіз діючих галузевих підзаконних нормативно-правових актів з метою виявлення додаткових можливостей для розвитку біоенергетичних технологій шляхом вирощування енергетичних рослин на землях різного цільового призначення. З аналізом галузевої нормативно-правової бази для додаткового розвитку використання біоенергетичних технологій можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ.

Огляд Директив Європейського Парламенту і Ради, що регулюють сферу біоенергетичних технологій та підготовка пропозицій щодо гармонізації з ними законодавства України

        В рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» підготовлений Огляд Директив Європейського Парламенту і Ради, що регулюють сферу біоенергетичних технологій та підготовка пропозицій щодо гармонізації з ними законодавства України.       В Огляді відображається аналіз міжнародного та чинного законодавства України у сфері використання біоенергетичних технологій.                 ...

Проекти Регіональних програм використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні

В рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» підготовлено проекти Регіональних програм використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні для наступних областей України: Житомирська; Волинська; Івано-Франківська; Закарпатська; Дніпропетровська; Полтавська; Черкаська.      

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ЩОДО ТАРИФОУТВОРЕННЯ ТА ЦІНОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛА ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ В МУНІЦИПАЛЬНОМУ СЕКТОРІ В УКРАЇНІ

Біоенергія – одне з найбільш перспективних і екологічних відновлюваних джерел в Україні. Проте її продуктивне використання залишається дуже обмеженим. Наразі обсяг виробництва енергії з біоенергетичних джерел становить приблизно 0,5% загального обсягу постачання первинної енергії . Це вкрай низький показник. Деякі дослідження стверджують про те, що енергія з біомаси може досягати 7% від загального обсягу поставок енергії. Послуги з постачання тепла та гарячої води в Україні є регульованими державою. Виходячи з цього необхідно проведення дослідження щодо тарифоутворення та цінового ...

Аналітичний звіт "Законодавство в сфері використання біоенергетичних технологій у муніципальному секторі"

В рамках проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» розроблений Аналітичний звіт «Законодавство в сфері використання біоенергетичних технологій у муніципальному секторі (бар’єри, перешкоди, можливості)». В Звіті відображається аналіз міжнародного та чинного законодавства України у сфері використання біоенергетичних технологій. ОЗНАЙОМИТИСЯ