ЗВIТИ ПРОЕКТУ

Наявність встановлених муніципальних цілей з розвитку біоенергетики в пілотних регіонах

Проектом ПРООН проведено аналіз наявності встановлених муніципальних цілей з розвитку біоенергетики в пілотних регіонах, з якими можна ознайомитися за наступними посиланнями: муніципальні цілі з біоенергетики в містах Волинської області; муніципальні цілі з біоенергетики в містах Житомирської області муніципальні цілі з біоенергетики в містах Закарпатської області; муніципальні цілі з біоенергетики в містах Львівської області; муніципальні цілі з біоенергетики в містах Івано-Франківської області; муніципальні цілі з біоенергетики в містах Полтавської області; муніципаль...

Стан встановлення регіональних цілей з розвитку біоенергетичних технологій в пілотних регіонах

Проект ПРООН інформує про стан встановлення регіональних цілей з розвитку біоенергетичних технологій в пілотних регіонах, з яким можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ.

Наявність регіональних цілей з біоенергетики в непілотних регіонах України

Проект ПРООН провів аналіз наявності встановлених в непілотних регіонах (Вінницька, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська) регіональних цілей з розвитку біоенергетики, з яким можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ.

Стан розвитку сфери біоенергетики за 2017 р. в Україні та пілотних регіонах

Проектом ПРООН проведено аналіз стану розвитку сфери біоенергетики за 2017 р. в Україні та пілотних регіонах, з яким можна ознайомитись за ПОСИЛАННЯМ  

Наявність муніципальних цілей з біоенергетики в містах, де реалізовано демо-об'єкти проекту ПРООН

Проект ПРООН провів аналіз наявності встановлених регіональних цілей з розвитку біоенергетики в містах, де реалізовано демо-об'єкти проекту ПРООН, з яким можна ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ.

Аналіз можливостей використання біомаси в Україні

Проектом ПРООН проведено аналіз можливостей використання біомаси в Україні та підготовлено звіт по регіонах, з яким можна ознайомитися за посиланням.  

Аналіз екологічного податку за викиди при використанні біоенергетичних технологій

В рамках Проекту ПРООН проведено Аналіз  питання нарахування екологічного податку за викиди в Податковому кодексі України при використанні біоенергетичних технологій для муніципальних цілей з тепло та гарячого водопостачання.

Аналіз Кодексів України щодо фінансово-економічного стимулювання розвитку використання біоенергетичних технологій

В рамках Проекту ПРООН проведено дослідження Кодексів України стосовно можливості підсилення  фінансово-економічного стимулювання розвитку використання біоенергетичних технологій та надано рекомендації щодо необхідності внесення до них змін.   Аналіз Кодексів України щодо фінансово-економічного стимулювання розвитку використання біоенергетичних технологій

Розбудова державної політики в біоенергетиці

Одним із актуальних напрямів розвитку відновлюваної енергетики в Україні є використання біоенергетичних ресурсів. Існуючий потенціал обумовлюється особливостями клімату в Україні, існуючими потужностями аграрно-промислового комплексу та наявністю необхідних трудових ресурсів. Водночас, стале використання вітчизняних біоенергетичних ресурсів дає змогу зменшити енергетичну залежність України, поліпшити клімат, збільшити кількість робочих місць та податкові надходження до бюджетів різних рівнів, покращити якість надання житлово-комунальних послуг, зокрема у тепло та гарячому водопостачанні, а ...

СПИСОК ВИДАНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ТА ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

Посібники 1. Методичні рекомендації для муніципалітетів. Залучення банківського фінансування для виконання проектів з енергоефективності та відновлювальних джерел енергії. Практичний посібник / А.Кузнецов, О.Самойлова. – К. : ПРООН "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні", 2017. – 28 с. http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/21/16/2116b8de-21d4-4e9c-8a00-316700fed662/mpifin.pdf 2. Викоритсання біомаси в якості палива у муніципальному секторі України (для представників агропромислового комплексу). Практ...